Transport

Da bi ispoštovali rokove i blagovremeno nabavili sirovinu, zatim isporučili naše proizvode svojim kupcima, bez oštećenja i deformacije, Račjanka d.o.o. posjeduje sopstvena vozila za sve namjene s kojima prevozi svoje proizvode. Isto tako raspolažemo i sopstvenim utovarivačima i viljuškarima .
U voznom parku imamo tegljače sa poluprikolicama, kao i kamione-šticare sa dizalicom što nam omogučuje brz utovar i  prevoz trupaca (oblovine). Vozni park se redovno obnavlja tako da naša vozila zadovoljavaju evropske ekološke standarde.