Naslovna

Drvo je za nas način života. Naša pilana taj način života živi već u drugoj deceniji. Poduzeće je osnovano 1997. od tada do danas poduzeće se razvija i raste. Osiguravamo proizvode i usluge vrhunske kvalitete i zadovoljavamo sve potrebe naših cijenjenih kupaca. Lista proizvoda koju nudimo odlikuje se raznovrsnošću proizvoda i kvalitetom dok su proizvodi istovremeno cjenovno konkurentni na domaćem i međunarodnom tržištu…

Rajčanka d.o.o. nalazi se na rubu grada Gradačca, na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine,udaljen je 180 kilometara od glavnog grada. Gradačac je geografski povezana ne samo sa općinama FBIH i RS, Brčko Distrikta, već i sa Republikom Hrvatskom, a preko nje i svim djelovima centralne i istočne Evrope. Sam položaj pogona tj. blizina staništa najkvalitetnijeg drveta omogućuju nam pristup najkvalitetnijim vrstama poznatima u svijetu npr. Hrastu i Bukvi koji se odlikuju svojim tehničkim svojstvima, teksturom i finoćom, a koje su jako zastupljeno u našoj proizvodnji.

 

 

Naš moto je vaše zadovoljstvo!!