Primarni pogon

Proces prerade drveta u pogonu pilane od ulaska sirovine do gotovih proizvoda i poluproizvoda kao i način funkcionisanja se vrše u všie etapa, te se strogo kontroliše na kvalitet kao i na sigurnost pri radu.
Pogon je podijeljen u četiri dijela dok se proces obrade drvne mase odvija u dvije hale. Prvi dio se odnosi na primarnu preradu drveta, gdje se trupci režu u daske i letve većih dimenzija te se u drugom dijelu vrši fina obrada drvnih elemenata. Treći dio se odnosi na sistem za zbrinjavanje otpadaka i piljevine a četvrti se odnosi na proces oštrenja testera u sklopu zasebne radionice.