Naše EU-zastupništvo

Ukoliko ste zainteresirani za distribuciju naših proizvoda  u zemlje Evropske unije, molimo Vas da kontaktirajte BaNed Holding u Holandiji.

www.baned.eu

 

Telefoon: 0031 611 322 426
e-mail: info@baned.eu

BaNed Holding
Berg en Dalseweg 22F
6521 JG Nijmegen
The Nederlands